#FitnessRazem

#SilniejsiRazem

Branża fitness w Polsce jest jednym z obszarów gospodarki najmocniej dotkniętym skutkami pandemii choroby COVID-19.

Nasze kancelarie od samego początku, bardzo ściśle współpracują z operatorami klubów fitness, wspierając ich w pełnym zakresie spraw związanych z ochroną ich biznesów przed skutkami pandemii.

Od samego początku – we współpracy z Polską Federacją Fitness uczestniczymy też w Programie Wsparcia Prawnego dla członków PFF.

Na niniejszej stronie zapewniamy Wam możliwość rejestracji do obu aktywnych Programów Wsparcia Prawnego.

Program ten uruchomiony został w związku z wprowadzeniem tzw. drugiego lockdownu branży fitness i ma na celu zrekompensowanie strat jakie branża fitness poniosła od 15 marca 2020 r. w związku z niezapewnieniem wsparcia przez Skarb Państwa i zaniechaniami legislacyjnymi polskiego rządu.

Program ten uruchomiony został w celu zapewnienia ochrony operatorom klubów fitness, przed bezprawnym naliczeniem czynszu najmu za tzw. drugi lockdown.

Program Wsparcia Prawnego realizowany przez LWW i AMS objęty jest patronatem Polskiej Federacji Fitness.

d3e2cbc2372ae4a962b92b431c7f9168
PWP_SHIELD

LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp.k.
ul. Mokotowska 40 lok. 27, 00-543 Warszawa

KRS: 0000821196 | NIP: 5252812013 | REGON: 385253754

lww.pl | +48 22 390 36 36 | lww@lww.pl

Kontakt z twórcami strony

Nota prawna

[Dane osobowe] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia niniejszego kwestionariusza. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c), d), e), f) i zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej: „Rozporządzenie”).

Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do wystąpienia z roszczeniem do Skarbu Państwa oraz kontaktu z Panią/Panem w zakresie dot. niniejszego kwestionariusza, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na związek kwestionariusza z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych są: (i) LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27, numer KRS: 0000821196 („LWW”) oraz (ii) Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Matyja-Sławińska z siedzibą w Warszawie (00-754) przy ul. Jurija Gagarina 26. lok. U6A, NIP: 5971656421 („AMS”; dalej łącznie jako: „Administratorzy”). Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Administratorów w celu realizacji niniejszego kwestionariusza dot. programu wsparcia prawnego pracowników, współpracownikom Administratorów odpowiedzialnym za realizację programu wsparcia prawnego, do którego odnosi się kwestionariusz. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

[Udostępnione informacje] Informacje zawarte w kwestionariuszu zbierane są i wykorzystywane przez LWW i AMS w celu analizy zasadności i dalej w celu wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym branży fitness do Skarbu Państwa, w tym w szczególności do przygotowania niezbędnych dokumentów, przygotowania i prowadzenia postępowania pojednawczego i procesu i we wszelkich innych sprawach, które mogą okazać się niezbędne w związku z wystąpieniem z roszczeniem odszkodowawczym branży fitness do Skarbu Państwa. Wszelkie ujawnione w Kwestionariuszu informacje będą traktowane jako poufne, z zastrzeżeniem możliwości podania do publicznej wiadomości informacji o fakcie wystąpienia z roszczeniem przez dany podmiot oraz o łącznej kwocie roszczeń branży fitness wobec Skarbu Państwa. Wymiana niniejszego kwestionariusza pomiędzy Państwem a LWW i AMS nie oznacza zawarcia umowy na doradztwo prawne ani przyjęcia zlecenia przez LWW lub AMS. Powyższe wymaga zawarcia odrębnej umowy oraz udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Nota prawna

[Dane osobowe] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia niniejszego kwestionariusza. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c), d), e), f) i zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej: „Rozporządzenie”).

Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do wstępnej oceny sytuacji prawnej Pani/Pana klubu fitness w relacji z wynajmującym oraz kontaktu z Panią/Panem w zakresie dot. niniejszego kwestionariusza, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na związek kwestionariusza z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązki archiwizacyjne, negocjacje, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych są: (i) LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27, numer KRS: 0000821196 („LWW”) oraz (ii) Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Matyja-Sławińska z siedzibą w Warszawie (00-754) przy ul. Jurija Gagarina 26. lok. U6A, NIP: 5971656421 („AMS”; dalej łącznie jako: „Administratorzy”). Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Administratorów w celu realizacji niniejszego kwestionariusza dot. programu wsparcia prawnego pracowników, współpracownikom Administratorów odpowiedzialnym za realizację programu wsparcia prawnego, do którego odnosi się kwestionariusz. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

[Udostępnione informacje] Informacje zawarte w kwestionariuszu zbierane są i wykorzystywane przez LWW i AMS w celu analizy zasadności i dalej w celu podjęcia negocjacji lub wystąpienia z roszczeniem wobec wynajmującego, w tym w szczególności do przygotowania niezbędnych dokumentów, prowadzenia negocjacji, przygotowania i prowadzenia postępowania pojednawczego i procesu i we wszelkich innych sprawach, które mogą okazać się niezbędne w związku z ww. celem. Wszelkie ujawnione w Kwestionariuszu informacje będą traktowane jako poufne. Wymiana niniejszego kwestionariusza pomiędzy Państwem a LWW i AMS nie oznacza zawarcia umowy na doradztwo prawne ani przyjęcia zlecenia przez LWW lub AMS. Powyższe wymaga zawarcia odrębnej umowy oraz udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej.